Lịch sử lớp 5 » Bài 11: Ôn tập – Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)


Loading...
Bài 11: Ôn tập – Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945) ↓↑

Để thực hiện nhiệm vụ chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, nhân dân ta đã trải qua những cuộc đấu tranh nào, chúng ta cùng ôn lại các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn này.

Một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong giai đọn 1858 – 1945 là:

 • Trương Định
 • Nguyễn Trường Tộ
 • Tôn Thất Huyết – Vua Hàm Nghi
 • Phan Bội Châu
 • Phan Châu Trinh
 • Nguyễn Tất Thành….

Một số sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 – 1945:

 • 1/9/1858: Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta
 • 1859 – 1862: Phong trào chống Pháp của Trương Định
 • 5/7/1885: Cuộc phản công kinh thành Huế
 • 1904 – 1909: Phong trào đông du
 • 5/6/1911: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
 • 3/2/1930: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời
 • 1930 – 1931: Phong trào Xô Viết Nghệ  - Tĩnh
 • 8/1945: Cách mạng tháng Tám thành công
 • 2/9/1945: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Lịch sử lớp 5