Lịch sử lớp 5 » Bài 25: Lễ kí hiệp định Pa – ri


Loading...
Bài 25: Lễ kí hiệp định Pa – ri ↓↑

Một tháng sau ngày toàn thắng “Điện Biên Phủ trên không”, trên đường phố Clê-be giữa thủ đô Pa-ri tráng lệ, cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh đón chào một sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam: Lễ kí Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trong giờ học lịch sử hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về sự kiện lịch sử quan trọng này.

1. Nguyên nhân Mỹ kí hiệp định Pa – ri

 • Mỹ thất bại nặng nề trên chiến trường hai miền Nam, Bắc -> Mỹ phải chấp nhận kí Hiệp định Pa – ri.
 • Ngày 27/01/1973 lễ kí chính thức Hiệp định Pa – ri về Việt Nam.

2. Lễ kí hiệp định Pa – ri

 • Lễ kí hiệp định Pa – ri diễn ra rất tôn nghiêm, trang trọng mang tính quốc tế.
 • Bộ Trưởng Nguyễn Duy Trinh và Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình đại diện phía Cách mạng Việt Nam đặt bút kí vào văn bản Hiệp định lúc 11 giờ Pa – ri.

3. Nội dung của hiệp định Pa – ri

 • Mỹ phải tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam
 • Phải rút toàn bộ quân Mỹ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.
 • Phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam.
 • Phải có trách nhiệm trong việc xây dựng hòa bình ở Việt Nam.

4. Ý nghĩa của hiệp định Pa – ri về Việt Nam

 • Đánh dấu những thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 • Tạo nên bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta (Quân Mỹ và quân các nước chư hầu phải rút khỏi Việt Nam).

CH: Theo hiệp định Pa – ri, Mỹ phải thực hiện những điều gì?

Trả lời:

 • Theo hiệp định Pa – ri, Mỹ phải thực hiện những điều:
 • Mỹ phải tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam
 • Phải rút toàn bộ quân Mỹ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.
 • Phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam.
 • Phải có trách nhiệm trong việc xây dựng hòa bình ở Việt Nam.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Lịch sử lớp 5