Lịch sử lớp 5 » Bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình


Loading...
Bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình ↓↑

Sau năm 1975, cả nước cùng bước vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình đó, mọi hoạt động sản xuất và đời sống rất cần điện. Một trong những công trình vĩ đại kéo dài suốt 15 năm là công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Bài học “ Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình” sẽ đưa chúng ta đến với công trình thế kỉ ấy.

1. Sự ra đời của nhà máy thủy điện Hòa Bình

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước, cách mạng Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng đất nước tiến lên CNXH.
 • Ngày 6/11/1979 tại tỉnh Hòa Bình, nhà máy thủy điện Hòa Bình chính thức được khởi công xây dựng.
 • Chính phủ Liên Xô là người cộng tác, giúp đõ chúng ta xây dựng nhà máy.

2. Tinh thần lao động khẩn trương, dũng cảm trên công trường xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình

 • Trên công trường, ngày đêm có 3 vạn người và hàng nghìn xe cơ giới làm việc hối hả.
 • Cán bộ và công nhân làm việc chăm chỉ, vượt lên những khó khăn, thiếu thốn ở nơi đây.
 • Cả nước hướng về Hòa Bình và sẵn sàng viện trợ sức người và của để xây dựng nhà máy.
 • Gần 1 nghìn kĩ sư, công nhân bậc cao của Liên Xô đã tình nguyện sang giúp đất nước ta.

=>Ngày 30/12/1988 tổ máy thủy điện Hòa Bình bắt đầu phát điện. Ngày 4/4/1994, tổ máy số 8, tổ máy cuối cùng đã hòa vào điện lưới quốc gia.

CH: Quan sát hình 1, em có nhận xét gì?

Trả lời:

 • Hình ảnh 1 là ảnh ghi lại niềm vui của những người công nhân xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình khi vượt mức kế hoạch, điều đó đã nói lên sự tận tâm, cố gắng hết mức, dồn toàn tâm toàn lực của công nhân xây dựng nhà máy cho đến ngày hoàn thành công trình.

CH: Em nghĩ gì về những số liệu nói trên?

Trả lời:

 • Qua những số liệu trên, em thấy, sự lao động hết mình, không quản khó khăn, gian khổ, dám hi sinh của những người công nhân, kĩ sư vì sự phát triển của đất nước. Để có được thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay, chúng ta đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu của những người con Việt Nam cũng như anh em bạn bè Liên Xô. Điều đó rất đáng biết ơn và kính trọng.

3. Đóng góp của nhà máy thủy điện Hòa Bình vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

 • Cung cấp nguồn điện  cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.
 • Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ.
 • Cung cấp nước chống hạn cho một số tỉnh phía Bắc
 • Tạo điều kiện cho việc phát triển giao thông đường thủy.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Lịch sử lớp 5