Tiếng Việt lớp 1 » Bài 2: Chữ b


Loading...
Bài 2: Chữ b ↓↑

Chữ b

- làm quen và nhận biết chữ và âm b

- ghép được tiếng be

Tiếng Việt lớp 1