Tiếng Việt lớp 1 » Bài 11: Ôn tập


Loading...
Bài 11: Ôn tập ↓↑

Tranh minh họa câu: Bé vẽ cô, bé vẽ cò

Truyên:

Xưa kia, Méo nổi tiếng là một thầy dạy võ cao siêu. Hổ to lớn phục ph?ch nhưng 
không biết vo?. Nó cậy m?nh có h?nh dáng  giống mèo  liền  lân  la đến  làm quen và  cuối  cùng xin mèo  truyền cho vo?  nghệ.  
Mèo nhận lời
    Hằng ngày, hổ đến lớp, học tập chuyên cần. Nó muốn nhanh chóng nắm được hết  bí quyết vo? thuật của Mèo để làm chúa tể.  
Thấy Hổ  ham học hỏi,  mèo cu?ng không tiếc công sức và thời gian, dạy do? nó rất  tận t?nh. Thấm thoắt, Hổ đa? theo gần hết  
khóa.  Nó  đắc chí  về  khả  năng vo?  nghệ của m?nh và  nghĩ  rằng vốn của  thầy đa?  
cạn rồi.
    Một lần, Hổ phục sẵn, khi thấy Mèo đi  qua, nó liền nhảy ra vồ Mèo rồi đuổi theo  
đ?nh ăn  th?t.  Mèo  liền chống  trả   lại  rất  quyết  liệt.  Nhân  lúc Hổ  sơ ý,  Mèo nhảy  tót   lên một  cây cao.  Hổ  đứng dưới  đất  gầm gào, bất lực. Đến lúc đó Hổ mới tiếc  
là chưa học hết các môn vo? của thầy
    Sau trận ấy, Hổ xấu hổ quá. Nó chạy  thật xa vào rừng và  không bao giờ  dám gặp Mèo nư?a

 

Tiếng Việt lớp 1