Tiếng Việt lớp 1 » Bài 16: Ôn tập


Loading...
Bài 16: Ôn tập ↓↑

Chuẩn bị tranh minh họa câu ứng dụng: có bố mò cá, cò mẹ tha cá về tổ

Tranh minh họa cho truyện kể: "Cò đi lò dò"

SGK tiếng việt lớp 1 tập 1 trang 34.

GV kể lại câu chuyện 1 cách diễn cảm, có kèm theo tranh minh họa:

Có một anh nông dân, trên đường đi làm về bắt gặp một chú cò con. Cò còn nhỏ quá, chưa đủ lông cánh, lại bị rớt từ cây cao xuống nên gãy mất mọt chân. Anh liền đem cò về nhà chạy chữa và nuôi nấng. Cò nhanh chóng trở lại bình thường và nó rất biết ơn anh. Hằng ngày, anh ra đồng làm việc. Cò con trông nhà. Nó lò dò đi khắp nhà bắt ruồi, quét dọn nhà cửa. Khi đẹp trời, anh nông dân cho cò cùng mình ra cánh đồng. Cò tha thẩn chơi, thỉnh thoảng lại cúi xuống mò tôm bắt cá. Tình nghĩa giữa cò và anh nông dân thật thắm thiết. Một hôm, cò con nhìn lên bầu trời, nó bỗng thấy từng đàn cò đang bay liệng vui vẻ. Nó nhớ lại những ngày tháng còn đang vui sống cùng bố mẹ và anh chị em. Cò buồn lắm, nhưng không nỡ nào chia tay với người đã cứu sống mình. Biết chuyện, anh nông dân khuyên cò nên sớm trở về với gia đình. Lúc đầu cò không chịu, nhưng anh cứ khuyên mãi, nó đành phải nghe theo.
Cò bay trở về với bầy đàn của mình vào một buổi đẹp trời. Mỗi khi có dịp là nó lại cùng cả đàn kéo tới thăm anh nông dân và cánh đồng của anh
Tiếng Việt lớp 1