Tiếng Việt lớp 1 » Bài 24: q-qu, gi


Loading...
Bài 24: q-qu, gi ↓↑

q, qu, gi

HS đọc và viết được: q, qu, gi, chợ quê, cụ già
Đọc được câu ứng dụng: chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: quà quê
Tiếng Việt lớp 1