Tiếng Việt lớp 1 » BÀi 26: y- tr


Loading...
BÀi 26: y- tr ↓↑

 y- tr

  • HS đọc và viết được: y, tr, y tá, tre ngà
  • Đọc được câu ứng dụng: bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã
  • Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: nhà trẻ
Tiếng Việt lớp 1