Tiếng Việt lớp 1 » Bài 37: Ôn tập


Loading...
Bài 37: Ôn tập ↓↑

HS đọc và viết được một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng -i và -y

Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng:
Gió từ tay mẹ
Ru bé ngủ say
Thay cho gió trời
Giữi trưa oi ả.
 

 

Tiếng Việt lớp 1