Tiếng Việt lớp 1 » Bài 39: au-âu


Loading...
Bài 39: au-âu ↓↑

au, âu

Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về
Tiếng Việt lớp 1