Tiếng Việt lớp 1 » Bài 41: iêu- yêu


Loading...
Bài 41: iêu- yêu ↓↑

 iêu- yêu

- HS đọc và viết được: iêu- yêu, diều sáo, yêu quý
- Đọc được câu ứng dụng:
Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu
Tiếng Việt lớp 1