Tiếng Việt lớp 1 » Bài 43: Ôn tập


Loading...
Bài 43: Ôn tập ↓↑

au, ao

  • HS đọc và viết được một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng -u-o
  • Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng: Nhà Sáo Sậu ở sau dãy núi. sáo ưa nơi khô ráo, có nhiều châu chấu, cào cào.
  • Nghe, hiểu và kể lại theo tranh truyện kể: Sói và Cừu
Có một con cừu đang gặm cỏ trên cánh đồng. Mải ăn, Cừu đi mãi, ra tận giữa bãi, chẳng thấy bóng dáng một người quen nào.
 Một con Sói đói đang lồng lộn đi tìm thức ăn, bỗng gặp Cừu. Nó chắc mẩm được một bữa ngon lành. Nó tiến lại và nói:
 -Này Cừu, hôm nay ngươi tận số rồi. Trước khi chết ngươi có mong ước gì không?
 Cừu nhanh trí trả lời:
 -Tôi nghe nói, Sói là bậc anh hùng. Trước khi ăn bao giờ cũng hát. Vậy cớ sao ăn thịt tôi mà anh lại không hát lên?
 Sói nghĩ con mồi này không thể chạy thoát được. Nó liền hắng giọng rồi cất tiếng sủa lên thật to.
 Tận cuối bãi, người chăn cừu bỗng nghe tiếng gào của Sói. Anh liền chạy nhanh đến. Sói vẫn đang ngửa mặt lên, rống ông ổng. Người chăn cừu liền giáng cho nó một gậy. Cừu thoát nạn
Tiếng Việt lớp 1