Tiếng Việt lớp 1 » Bài 46: ôn-ơn


Loading...
Bài 46: ôn-ơn ↓↑

ôn ơn

HS đọc và viết được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca

Đọc được câu ứng dụng: Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Mai sau khôn lớn
Tiếng Việt lớp 1