Tiếng Việt lớp 1 » Bài 49: iên-yên


Loading...
Bài 49: iên-yên ↓↑

iên-yên

HS đọc và viết được: iên, yên, đèn điện, con yến

Đọc được câu ứng dụng: Sau cơn bão, Kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Biển cả
Tiếng Việt lớp 1