Tiếng Việt lớp 1 » Bài 54: ung -ưng


Loading...
Bài 54: ung -ưng ↓↑

 ung -ưng

Học sinh đọc và viết được: ung, ưng, bông súng, sừng hươu
Đọc được câu ứng dụng:
Không sơn mà đỏ
Không gõ mà kêu
Không khều mà rụng
 Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Rừng , thung lũng, suối, đèo

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Tiếng Việt lớp 1