Tiếng Việt lớp 1 » Bài 57: ang- anh


Loading...
Bài 57: ang- anh ↓↑

ang- anh

  •   HS đọc và viết được: ang, anh, cây bàng, cành chanh
  •   Đọc được câu ứng dụng:
  •  Không có chân, có cánh
  • Sao gọi là con sông
  • Không có lá có cành
  • Sao gọi là ngọn gió
  •   Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Buổi sáng

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Tiếng Việt lớp 1