Tiếng Việt lớp 1 » Bài 58: inh- ênh


Loading...
Bài 58: inh- ênh ↓↑

 inh- ênh

 HS đọc và viết được: inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh
 Đọc được câu ứng dụng:
Cái gì cao lớn lênh khênh
Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra?
 Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Máy cày, máy nổ, máy khâu, máy tính

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Tiếng Việt lớp 1