Tiếng Việt lớp 1 » Bài 60: om- am


Loading...
Bài 60: om- am ↓↑
  •  HS đọc và viết được: om, am, làng xóm, rừng tràm
  •  Đọc được câu ứng dụng:
Mưa tháng bảy gãy cành trám
Nắng tháng tám rám trái bòng
  •  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nói lời cảm ơn

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Tiếng Việt lớp 1