Tiếng Việt lớp 1 » Bài 62: ôm - ơm


Loading...
Bài 62: ôm - ơm ↓↑

ôm - ơm

HS đọc và viết được: ôm, ơm, con tôm, đống rơm
Đọc được câu ứng dụng:
Vàng mơ như trái chin
Chùm giẻ treo nơi nào
Gió dưa hương thơm lạ
Đường tới trường xôn xao
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bữa cơm

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Tiếng Việt lớp 1