Tiếng Việt lớp 1 » Bài 64: im- um


Loading...
Bài 64: im- um ↓↑

im- um

HS đọc và viết được: im, um, chim câu, trùm khăn
Đọc được câu ứng dụng:
Khi đi em hỏi
Khi về em chào
Miệng em chúm chím
Mẹ có yêu không nào ?
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Xanh, đỏ, tím, vàng

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Tiếng Việt lớp 1